DIGIRA.SE

Projekt Mariefred - en station med ställverk och funktion enligt SJ 59

Byggare: Johnny Malm

Mariefred är en FREMO modul med några år på nacken. I en renovering ombyggnation satsade Johnny på att bygga om ställverk och

signalstyrning.

Förebilden bestämdes till att följa SJ59 regelverk / rekomendationer för funktionalitet och utseende.

Han har många projekt bakom sig med Loconet produkter men med erfarenheten såg han att det skulle bli svårt att lösa med dessa produkter.

Hur han byggde och vilken lösning, beskriv mer under sidan Projekt Mariefred

Projekt Y-fronten - en Y delning med signaler och fjärrstyrning TGOJ

Byggare: Johan Sjöö

Y-fronten är en FREMO modul som byggt som ett Y med huvudlinje , växel in mot in mot t.ex ett industriområde.

En grundläggande spårplan med skyddsväxel samt signaler.

Läs mer under sidan Projekt Y-fronten.

Projekt Furudalen - en stationsmodul 

2022-11-30

Byggare: Seth Olofson

Furudalen är ett nytt projekt för den erfarne byggaren Seth Olofsson från Alvaret i Dalarna.

Ett hel projekt av Digira där signaler mm ska efterlikana SJ 59 , men vissa kompromisser. Enklare ställverk med tågvägslåsningar , nöd funktion om digitalsystemet skulle falera , då kan alla växlar köras i analog drift.
Mer delajerad redovisning finns här

PROJEKT