DIGIRA.SE

Digital standard utvecklad sedan 2007 för att styra din modelljärnväg.

Vad är NMRA LCC? 
Kort beskrivet är det så här: 
NMRA DCC - styr dina tåg, Detta är det som är standarden inom digital styrning av tåg mm. DCC
Sedan finns det variation av digitala kommunikationer som t.ex Loconet , Xpressnet mfl.


NMRA LCC - styr din layout

Man har utvecklat Loconet standarden till ett mer utvidgat protokoll som går under LCC (Layout Command Control). LCC standarden är en öppen kod och ingen tillverkare sitter på standarden. NMRA har standadiserat LCC. 


Vad är LCC?
Detta är ett digitalt protokoll för styrning av funktioner på en modelljärnväg /modul som klarar det flersta önskemål man har på funktioner som t.ex:
– spår indiktering , signaler, belsyning mm med också ställverksfunktionen.

Vi har letat fram dom senaste produkterna inom LCC och har som mål att du som önskar "lite mer" felxibel lösning och vill ha möjligheten att bygga/programmera mer fritt och efter egna önskemål. 

Mer ingående info kring LCC finns här 

NMRA LCC