DIGIRA.SE

Vi specialiserar oss på digital styrning av modelljärnvägar.

Vi utökar vårt sortiment med elektronikkort med bra och flexibla lösningar samt modultillbehör.

BÄSTA NYHETEN, NU I LAGER! 
Ny spännade produkt: Tower LCC +Q
med möjlighet till egen logikprogrammering med STL kommandon.

 Med nya mjukvaru uppdateringen kan korten Tower- LCC samt Signal-LCC köras Stand alone
Nya mjukvaru revisioner finns under updates

Digital standard som utvecklas av NMRA sedan 2007 för att styra din modelljärnväg.

Vad är NMRA LCC? 

Kort beskrivet är det så här: 
NMRA DCC - styr dina tåg, Detta är det som är standarden inom digital styrning av tåg mm. DCC
Sedan finns det variation av digitala kommunikationer som t.ex Loconet , Xpressnet mfl.


NMRA LCC - styr din layout

Man har utvecklat Loconet standarden till ett mer utvidgat protokoll som går under LCC (Layout Command Control)
Mer att läsa om NMRA LCC finns på våra specialsidor, se meny eller klicka här