DIGIRA.SE

Vad behöver jag för att kunna börja använda LCC?

För att kunna programmera eller rättare sagt konfigurera/ ställa in korten så funkar det så här:

1. En programmeringsmodul mellan din mjukarna /PC och LCC bussen. Se startkit i webshopen.
2. Minst ett huvudkort. (Tower-LCC eller Signal LCC )

3. En mjukvara i din PC för att kunna konfigurera korten . Rekomenderat är JMRI ( se UPDATES för  rekomenderad version)

OBS !
Korten har egen mjukvara som öppnas upp när man ansluter mot kortet så börja med att spara en backup på kortet från början. 

PRAKTISKA TIPS