DIGIRA.SE

Projekt Mariefred

Projekt Mariefred - en station med ställverk och funktion enligt SJ 59

Byggare: Johnny Malm


Mariefred är en FREMO modul med några år på nacken. I en renovering ombyggnation satsade Johnny på att bygga om ställverk och

signalstyrning.

Förebilden bestämdes till att följa SJ59 regelverk / rekomendationer för funktionalitet och utseende.

Han har många projekt bakom sig med Loconet produkter men med erfarenheten såg han att det skulle bli svårt att lösa med dessa produkter.

Han hittade LCC produkterna och valde att gå den vägen då möjligheterna att programmera , ställa in logik var så mycket större och flexublare än på många andra produkter.

Bild 2
Ett exempel på hur kortet monterats under en av modulens sektioner. Flatkabeln kopplad till plint för enklare anslutning av växelmotorer mm

Bild 3
Exempel på hur kortet monterats under en av modulens sektioner. Några kablar går till en R11-kontakt där en kabel kopplas till modulen med försignal. På detta viss kan försignalen (Fsi) placeras en bit ifrån själva huvudmodulen.

Ställverkat ritades och byggdes mha 1 st LCC-Tower samt 2 st LCC Signal.

Under själva modulen valdes att montera ett eller flera kort under varje sektion för att enbart behöva dra fram en kabel för styrnigen.

Johnny valde att driva sina växelmotorer ( Tortoise) direkt på utgångarna på ett LCC Signal kort ( 5 VDC) .

Funktioner:

Tågvägslåsning

Låsningen sker för att:

  • Spärra fientliga tågvägar

  • Låsa rörliga objekt i tågvägen

  • Förhindra lokalfrigivning

Upplåsning sker genom:

  • Infart, ankomstanmälan

  • Utfart, då tåg lämnar yttre spårledning

  • Återtagning

Omläggning växel

Kan inte manövreras om:

  • Tågväg i vilken växeln ingår är låst.

  • Lokalfrigivning aktiv

Obevakad drift

När nyckelströmställaren K14p föres till ”obev” så ställs alla signaler till kör förutsatt att ingen tågväg är låst, samt att lokalfrigivning inte är aktiverad. Växlarna låses i plusläge.

För att uppta bevakning manövreras ställaren ”alla signaler” till ” stopp” samt föres nyckelströmställaren till ”bev”. Därefter manövreras ställaren ”alla signaler” till ”kör”

Låsning av ställverket

Nyckelströmställaren K15p låser samtliga strömställare på ställverket. I detta läge kan stationen antingen vara stängd eller obevakad. Innan stationen stängs kan växlarna lokalfriges, eller läggas i valfria lägen.

Stoppställning av signaler.

Manöverställaren ”Alla signaler Stopp/Kör” stoppställer alla signaler.

Återtagning av tågväg

Låser upp tågvägar med tidsfördröjning. Kan göras sedan stoppställning av signaler skett.

Lokalfrigivning

En lokalställare för växel består av två tryckknappar och en lampa. Lampan lyser om växeln är lokalfrigiven.

Ankomstanmälan

Låser upp infartstågvägar. Kräver att infartsignalen har gått till stopp.