DIGIRA.SE

Projekt Y-fronten

Projekt Y-fronten - en Y delning med signaler och fjärrstyrning TGOJ

Byggare: Johan Sjöö 2021

Ett Signal -LCC kort med mjukvara C5 för "Standalone " valdes. Plus ett DBD22 från Team Digital för spårindikering.

8 st konfigurationbara IN /UT gångar plus 16 st LED utgångar .

En mindre fjärrstyrning via en liten box med DSUB25  med omläggning av växel samt aktiviering av infartsignal från industriområde


Funktioner:

Växelomläggning via fjärrbox

Signal omläggning Industri spår 
3 st Signaler med TGOJ ljusbilder