DIGIRA.SE

Projekt Y-fronten

Projekt Y-fronten - en Y delning med signaler och fjärrstyrning TGOJ

Byggare: Johan Sjöö 2021

Y-fronten är en FREMO modul som byggt som ett Y med huvudlinje med växel in mot in mot t.ex ett industriområde.

En grundläggande spårplan med skyddsväxel samt signaler.

Läs mer under sidan Projekt Y-fronten.

.

Ett Signal -LCC kort med mjukvara C5 för "Standalone " valdes. Plus ett DBD22 från Team Digital för spårindikering.

8 st konfigurations möjliga In /Ut gångar plus 16 st LED utgångar .

En mindre fjärrstyrning via en liten box med DSUB25  med omläggning av växel samt aktiviering av infartsignal från industriområde


Funktioner:

Växelomläggning

Signal omläggning Industri spår 
3 st Signaler med TGOJ ljusbilder