DIGIRA.SE

Här försöker vi hålla er informerade kring uppdateringar samt mjukvaror som är bra för LCC.
När det gäller tillgängliga uppdaterinar har alltid tillverkaren senste version , men vi uppdaterar denna sida efter bästa förmåga.

Rekommenderade webläsare för nedladdning av programfiler : Firefox, Google Chrome, eller Safari (Unvik MS Edge)

Mjukvara för konfigurering av NMRA LCC produkter i vårt sortiment.

Rekomenderad mjukvara för att programmera/konfigurera LCC produkterna är JMRI version 4.14 eller nyare.
Senste versioner av JMRI hittar du på JMRI.org
I JMRI ligger verktygen för LCC under
OpenLCB

Produkt ID

Beskrivning

Fabriksinställningar

Konfigurationen

Version

Kommentarer

Tower-LCC

16 I/O för LCC Bus

Upgrade does not overwrite user data.

Nov 2021 (Rev C7) version  -- Use JMRI 4.24 or later.
Changes to CDI format to simplify I/O function configuration. Added multiple Conditional logic options. 7a is a bug fix

Signal-LCC

16 lamp(LED) + 8 I/O för LCC Bus

Upgrade does not overwrite user data.

Nov 2021 (Rev C6) version -- Use JMRI 4.24 or later.
Changes to CDI format to simplify I/O function configuration. Added multiple Conditional logic options. 6a is a bug fix.


UPDATES/ MJUKVARA