DIGIRA.SE

Här försöker vi hålla er informerade kring uppdateringar samt mjukvaror som är bra för LCC.
När det gäller tillgängliga uppdaterinar har alltid tillverkaren senste version , men vi uppdaterar denna sida efter bästa förmåga.

Rekommenderade webläsare för nedladdning av programfiler : Firefox, Google Chrome, eller Safari (Unvik MS Edge)

Mjukvara för konfigurering av NMRA LCC produkter i vårt sortiment.

Rekomenderad mjukvara för att programmera/konfigurera LCC produkterna är JMRI version 4.20 eller nyare.
Senste versioner av JMRI hittar du på JMRI.org
I JMRI ligger verktygen för LCC under OpenLCB

Produkt ID

Beskrivning

Fabriksinställningar

Konfigurationen

Version

Kommentarer

Tower-LCC

16 I/O för LCC Bus

Upgrade does not overwrite user data.

Oct 2022

Signal-LCC

16 lamp(LED) + 8 I/O för LCC Bus

Upgrade does not overwrite user data.

Feb 2023

Signal-LCC 32HApril 2023

LCC-Loconet GatewayOct 2022
UPDATES/ MJUKVARA